Ledelsescoaching v. Lene Stampe

Fokus på klarhed, trivsel og balance i arbejdslivet

Er du leder i krydspres?

Befinder du dig i krydspresset mellem kravene oppefra og medarbejdernes behov, mellem fokus på fremdrift og resultater og den generelle trivsel eller mellem organisationens behov og dine egne værdier?

Eller står du midt i en kompliceret forandringsproces og kulturforandring, eller i en vanskelig situation i forhold til en medarbejder eller en medarbejdergruppe.

Eller er du måske et sted i dit arbejdsliv, hvor du er i tvivl om, om der skal ske noget andet.

Ledelsescoaching forgår med ledelsescoach Lene Stampe, som dette billede viser

Jeg kan hjælpe dig med

N

din løbende udvikling som leder – af medarbejdere og af dig selv

N

hvordan du står i din ledelse med tydelighed og autenticitet

N

sparring omkring udfordringer og krydspres i dagligdagen

N

sparring omkring din ledelsesmæssige udvikling

N

at etablere gode vaner og prioriteringsrutiner

N

at håndtere forandringsprocesser og kulturforandringer

N

at arbejde med din egen effektivitet ved at reducere bekymringer og øge fokus

Er du ny leder?

Er du ny i lederrollen eller er på vej til at tage skridtet fra medarbejder til leder? Så kan du have brug for en fortrolig sparringspartner og en coach, som kan hjælpe dig med at falde til i den nye rolle og at få dig selv med.

Kvindelig leder, der har brug for en ledelsescoach

Jeg kan hjælpe dig med hvordan du

N

udvikler din ledelse og tilpasser dine tiltag til de konkrete behov

N

får en god balance i dit arbejdsliv og få etableret gode vaner fra starten af din lederkarriere

N

træder ind i rollen som leder med tydelighed og autenticitet

N

kommunikerer om – og implementerer forandring

N

håndterer de udfordringer du møder i din dagligdag som leder – store som små

Et forløb kan fx se således ud

Vi starter med en uforpligtende snak over telefonen eller et fysisk møde, hvor vi afklarer dit behov og om jeg er den rette coach og samtalepartner for dig.

På den baggrund fremsender jeg til tilbud på enkeltsamtaler eller forløb.

En samtale varer typisk 1,5 time og starter med, at vi identificerer hvilke emner eller temaer, du har brug for at tage op. Det er dine udfordringer og behov, der er styrende for, hvad vi taler om. Det kan være et gennemgående tema i hele forløbet, men det kan også være de udfordringer, som har ramt dig i dagligdagen siden sidste møde.

Et forløb kan skræddersys efter dine behov, og vi kan fx mødes hver anden uge eller en gang om måneden, i hjertet af København, på din arbejdsplads eller i naturen.

Vi kan også aftale mulighed for løbende telefonisk kontakt, hvis du har behov for hurtig situationsbestemt sparring i hverdagen.

Er I en organisation, som ønsker at arbejde med trivselstiltag for ledere?

Lederne bliver ofte overset i de trivselstiltag der igangsættes, men ledernes trivsel er alfa og omega for medarbejdernes trivsel, for fastholdelse af dygtige medarbejdere og ledere og for organisationens evne til omstilling.

Et lederteam, der har fået ledercoaching

Jeg kan hjælpe din organisation med at

N

sikre en god on-boarding af nye ledere i lederrollen

N

sikre at der skabes ledelsesnetværk baseret på tillid og tryghed på tværs af organisationen, som lederne kan trække på i dagligdagen

N

sparre med ledere om håndtering af trivselsmålinger eller lederevalueringer

N

hjælpe ledere, som er sygemeldte med stress eller belastningsreaktioner, godt tilbage i jobbet og ledelsen igen

Et forløb kan sættes sammen på mange måder

Leder coach Lene Stampe står i naturen med et træ i baggrunden og vind i håret, Hun smiler ægte og venligt.

Eksempel: Nye ledere

Sparringsforløb for nye ledere med fælles netværksaktiviteter og individuel coaching.

Der holdes en sparringsdag en gang i kvartalet, hvor forskellige ledelsestemaer og værktøjer tages op og afprøves.

Lederne har derudover en månedlig coachingsamtale om deres udvikling, trivsel eller konkrete udfordringer.

Eksempel: Ledernetværk

Case baseret netværksforløb, hvor der tages udgangspunkt i konkrete udfordringer i hverdagen og relevante teorier og værktøjer. Netværket mødes en halv dag om måneden og drøfter udfordringer og tilgange med henblik på inspiration til at eksperimentere, og med henblik på at skabe et internt netværk, hvor lederne kan trække på hinanden.

Eksempel: Trivselsindsats

Hurtig hjælp til ledere eller medarbejdere i mistrivsel eller med stresssymptomer.

Dette kan være i form af et klippekort til coachingsamtaler, hvor man hurtigt kan få et møde i stand, eller i form af en ugentlig dag, hvor jeg er tilgængelig i et lokale i organisationen, og kan bookes til anonyme samtaler i arbejdstiden (der kan holdes 4 – 5 samtaler i løbet af en arbejdsdag).

Kontakt mig nu

Aftal en gratis introsamtale

Ring til mig nu eller udfyld kontaktformularen herunder.