Protreptik

Filosofisk coaching

Gammel visdom,
moderne ledelse:
Opdag protreptikkens kraft

Protreptikken er et 2.500 år gammelt dialogkoncept for ledere, og det har stadig relevans i dag – måske mere end nogensinde!
Protreptikken er udviklet af de græske filosoffer Platon, Sokrates og Aristoteles, og Professor i ledelsesfilosofi Ole Fogh Kirkeby har videreudviklet konceptet, så det er tilpasset til dialoger om ledelse i vores moderne tid.

Protreptik er for dig som leder, hvis du ønsker:

  • At kunne lede dig selv som basis for at kunne lede andre
  • Afsøge dit værdimæssige ståsted
  • At stå sikkert i dine valg og beslutninger
  • At lede med integritet og autenticitet
Græske skulpturer, der skal symbolisere ordet Proreptik eller filosofisk coaching
Filosofisk cpaching med proreptik

Find dybden i lederskab med protreptisk dialog

Protreptik er ikke hurtige svar og færdige opskrifter – det er at øve sig i at tænke sig om.

Eksempler på temaer, der ofte fylder hos de ledere, jeg taler med, er fx: Ansvar, Tillid, Pligt, Modløshed, Alvor eller Vilje. Vi afsøger, hvad der bor i ordene og begreberne og fylder dem med fornemmelser og erfaringer. Vi undersøger hvad der er væsentligt og hvilke værdier, som er gyldige. På baggrund af de erkendelser dialogen skaber, kan der udvikle sig et stærkt fundament og nye måder at tænke og handle på.

Supervision af ledergrupper med protreptik

At bruge protreptikken som supervision giver din ledergruppe mulighed for at gå tæt på det væsentlige og at lade den enkeltes refleksioner sprede sig som ringe i vandet. Via protreptikken kan ledergruppen opnå:

N

at kunne bruge og støtte hinanden når det brænder på

N

at stå stærkere som en samlet gruppe

N

at kende hinandens værdimæssige fundament og sikre fælles retning

N

at øge tilliden i ledelsesteamet – både i forhold til de andre og til sig selv

Kontakt mig nu

Aftal en gratis introsamtale

Ring til mig nu eller udfyld kontaktformularen herunder.